İŞİTME KAYBI DERECELERİ

The following two tabs change content below.

Seda Bayrak

Psikolog, Uzm. Odyolog
2005 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji lisans, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi KBB AD Odyoloji yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 2005 yılından bu yana özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuk ve ergenlerle çalışmış olup koklear implant, işitme cihazı ve klinik alanında iş deneyimlerine sahiptir. 2017 yılında Duymer bünyesinde uzman odyolog olarak çalışmaya başlamıştır. Kendisi postlingual işitme kayıplı olup hem işitme cihazı hem de koklear implant kullanıcısıdır.
  • -10 dB – 15 dB ; Normal İşitme,
  • 16 dB – 25 dB ; Çok Hafif İşitme Kaybı,
  • 26 dB – 40 dB ; Hafif İşitme Kaybı,
  • 41 dB – 55 dB ; Orta Dereceli İşitme Kaybı,
  • 56 dB – 70 dB ; Orta İleri Derece İşitme Kaybı
  • 71 dB – 90 dB ; İleri Derece İşitme Kaybı
  • +90 dB ; Çok İleri Derece İşitme Kaybı